Online Movie Kangkong (2001)


Online Movie Kangkong (2001).Starlet Brigitte de Joya stars in this ST film about a seemingly harmless vegetable. It takes you to a town where poverty and sexual perversion are the norms.

Directed by:
Mauro Gia Samonte

Cast: Rodel Velayo, Brigette de Joya, Odette Khan, Sofia Valdez, Jethro Ramirez

Online Movie Project X (2008)

Online Movie Project X (2008). Si Lito (Andrew Schimmer) ay minana ang trabaho ng kanyang ama (Simon Ibarra) na naging impersonator sa isang gay bar na pag-aari ni Mang Tano (Chris Dalus). May relasyon ang ama ni Lito at si Mang Tano at itinuturing na sariling anak ni Mang Tano si Lito kung kaya’t galit na galit sa kanya ang kaniyang ina (Dexter Doria). Kahit anong trabaho ay pinapasok ni Lito magkaroon lamang ng kita. Ang kanyang baklang kaibigan na si Lorna (Mon Confiado) ang kanyang booking agent o manager na naghahanap ng mga raket para sa kanya. Nagbago ang takbo ng buhay nila ng dumating ang isang porno project na tinanggap ni Lorna para kay Lito. Project X: Pinoy Deep Throat ang pamagat ng nasabing scandal sa video na gagawin ni Lito Kung saan mga kapwa lalaki ang kaniyang makakatalik. no ang magiging epekto ng nasabing proyekto sa buhay nila? Directed by Cesar Aquino and Miko Jacinto.


Online Movie X Deal 2011


Online Movie X Deal 2011. Dana (Jamilla Obispo), a professional blogger, lives in an apartment unit next to the new tenants, live in partners Billy (Jon Hall) and Sara (Paloma). Quite attractive, Dana arouses a red-hot desire in Billy. But she has the hots for the equally voluptuous Sara. With raging libidos, the two make an outrageous deal. If Dana will give Billy a night of passionate sex, the latter will convince Sara to sleep with her. Amidst sexual tensions and wild fantasies, who is capable of genuine love? And in the consummation of the deal, find out who will truly gratified.